22domcia22

Dominika Mazur

. Ulubiona kuchnia: Wloska, Polska ,Meksykanska,Grecka,Skandynawska