W warunkach domowych można przygotować prostą zabawę językową, która nie tylko uczy, dlaczego jedzenie pełnowartościowych posiłków jest ważne, ale również kształtuje umiejętność budowania wypowiedzi za pomocą podanych wyrazów.

Do gry językowej potrzebne będą: kolorowe magazyny, flamastry, klej, nożyczki, czyste kartki papieru, opaska. Na początku rodzic rozkłada na stole gazetę, a dziecko z zasłoniętymi opaską oczami zaznacza flamastrami trzy wyraz na otwartej stronie czasopisma. Dziecko zapisuje te wyrazy na kartce. Następnie malec buduje krótką historyjkę z wykorzystaniem zakreślonych wyrazów. W opowieści powinny znaleźć się wszystkie zakreślone słowa i powinna ona dotyczyć zdrowego odżywiania.

W trakcie tego ćwiczenia rodzic wyjaśnia, jak należy rozumieć zasadę „Pięć posiłków dziennie w ciągu dnia jest na piątkę”, którą opracował Instytut Matki i Dziecka dla programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc.

Dodatkowo rodzic może zaproponować dziecku, aby w gazetach poszukało fotografii, które mogłaby  obrazować zasadę. Następnie wspólnie wycinamy zdjęcia, przyklejamy na kartce i w ten sposób powstaje piękny kolaż prezentujący zasadę „Pięć posiłków dziennie w ciągu dnia jest na piątkę”.

Pomysły na zabawy edukacyjne pochodzą z programu Śniadanie Daje Moc. Materiały dydaktyczne bazują na 12 zasadach zdrowego odżywiania, które zostały opracowane na potrzeby programu przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka. Już teraz szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do piąta edycja programu!

sniadanie-daje-moc_logotyp-wlasciwe

Wejdź na stronę: www.sniadaniedajemoc.pl i sprawdź, czy szkoła Twojego dziecka zgłosiła się do programu. Zachęć nauczycieli, aby przygotowali dla uczniów pasjonujące

 i interaktywne lekcje o zdrowym odżywianiu.