Książka "Żywność i demokracja", wydana przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT, to przystępne wprowadzenie w różne aspekty suwerenności żywnościowej.

Publikacja autorstwa Marcina Gerwina wyjaśnia, skąd biorą się problemy z brakiem żywności w niektórych regionach świata oraz wskazuje możliwe rozwiązania. Pokazuje związek pomiędzy dostępem do żywności a realną demokracją i praktyczne znaczenie suwerenności żywnościowej w kluczowych dla walki z głodem kwestiach, takich jak dostęp do ziemi, metody uprawy roślin czy dystrybucja żywności.

Książka składa się z pięciu głównych rozdziałów: 1. Dlaczego suwerenność żywnościowa? 2. Demokracja w praktyce 3. Dostęp do ziemi 4. Farma jako ekosystem 5. Zrównoważona gospodarka.

Wśród dodatków do książki znajduje się artykuł prezentujący przykładowe inicjatywy na rzecz suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rolnictwa i odpowiedzialnej konsumpcji podejmowane w ostatnich latach w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej.