Niemal połowa marnowanego jedzenia w Unii Europejskiej, czyli aż 42%, pochodzi z gospodarstw domowych. W Polsce 60% badanych osób przyznaje się do wyrzucania żywności. Jednak niewielu z nas przyznaje, że to poważny problem. W Polsce marnowane jest 9 mln ton jedzenia. Możemy to zmienić angażując się w działanie Banków Żywności i zmienianie myślenia.

Czym są Banki Żywności?

Banki żywności to organizacje pozarządowe, których zadaniem jest pozyskiwanie żywności z różnych źródeł. Najważniejsze są te produkty spożywcze, które mogą ulec zepsuciu lub przeterminowaniu. Głównym celem Banków Żywności jest zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia i dostarczenie go organizacjom, które rozdzielają je osobom potrzebującym. Banki Żywności nie zajmują się bezpośrednią pomocą osobom potrzebującym – pomagają im w tym inne fundacje i organizacje pozarządowe. Przyjmują każdą pomoc w postaci produktów spożywczych z zastrzeżeniem, że muszą mieć ważną datę przydatności do spożycia i być odpowiedniej jakości.

 

Nie marnujmy jedzenia

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, i nie tylko, marnuje się mnóstwo jedzenia. Polska znajduje się na 5 miejscu wśród krajów, gdzie ten problem jest największy. Dlatego Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do aktywnego podejmowania działań. My, obywatele, odgrywamy tutaj kluczową rolę. Możemy nie tylko ograniczać ilość wyrzucanego jedzenia w swoich domach, ale także pomagać na szerszą skalę, np. zostając wolontariuszami Banków Żywności. Federacja Polskich Banków Żywności uruchamia kampanię społeczną zachęcającą do wolontariatu w Bankach Żywności oraz organizacjach współpracujących z Bankami Żywności.

 

Jak zostać wolontariuszem w Banku Żywności?

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na ternie całego kraju. Codziennie niosą pomoc osobom potrzebującym, dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi. Każdego dnia do magazynów Banów Żywności dostarczana jest żywność pozyskiwana od producentów spożywczych, rolników, nadwyżki artykułów spożywczych od sieci handlowych oraz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Dzięki temu rocznie ok. 140 tys. ton jedzenia trafia do 1,3 mln osób potrzebujących w Polsce. Tak szeroko rozbudowany system wsparcia potrzebuje dużego zaangażowania ze strony wolontariuszy, których wciąż brakuje.  

Warto wiedzieć, że praca w Bankach Żywności realnie wpływa na poprawę jakości życia najuboższych. Liczy się dobre serce, zaangażowanie i chęć zmiany świata na lepsze. Wyspecjalizować się można w każdej dziedzinie funkcjonowania organizacji, od pomocy przy sortowaniu i rozładowywaniu żywności, po pracę biurową, techniczną czy logistyczną. Zaangażowanie się w działania Banków Żywności w całym kraju, to dobry sposób na zaangażowanie się w życie społeczne, pomoc potrzebującym i spędzenie wolnego czasu w pożyteczny sposób. Dzięki Twojemu zaangażowaniu czyjeś życie może zmienić się na lepsze. Mnóstwo osób wciąż czeka na pomoc.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Banków Żywności i wolontariatu, zajrzyj tutaj.